Въведение

Услугата Viesapi.eu предоставя данни за избрани предприемачи, като използва например уеб услуги, програмни библиотеки и специални приложения. Чрез използването на наличния софтуер (библиотеки, приложения и добавка за Excel) вашите клиенти ще могат да:

  • проверка на статуса на ДДС номера на изпълнителите в ЕС в системата VIES,
  • изтеглете подробности за фирмата от системата VIES,
  • автоматично попълване на формулярите за фактури,

по възможно най-бързия начин.

Този документ описва подробно какви стъпки трябва да се предприемат за правилна интеграция с услугата viesapi.eu.


внимание! Пълната функционалност може да се провери с помощта на предоставените Тествайте VIES API. С помощта на API TEST е възможно да проверите всички функции, предлагани в платените планове без да е необходимо да създавате акаунт.


Следвайте стъпките по-долу, за да получите достъп до производствения API интерфейс.

Първата стъпка е да се регистрирате в системата и да създадете акаунт. Благодарение на което ще бъде възможно да изтеглите софтуера и допълнително да го конфигурирате за правилна комуникация с уеб услугите, предоставяни от услугата viesapi.eu.

Регистрация

Необходима е регистрация на лице, което желае да използва функционалността на услугата viesapi.eu. За да направите това, отидете на Регистрация страница и попълнете съответния формуляр. Предпоставка за използване на услугата viesapi.eu е приемането на правилата. Правилно попълване на формуляра и щракване върху Регистрирай се бутон ще създаде акаунт в услугата viesapi.eu и автоматичното му активиране.

Влизам

Влизането в активиран акаунт е възможно след въвеждане на Раздел за влизане и попълване на имейл адрес и парола, зададени по време на регистрацията. След правилно удостоверяване е възможно да управлявате акаунта. Потребителят може да генерира идентификатори и ключове за достъп в своя акаунт, които се използват за удостоверяване в системата.

Генериране на идентификатор (идентификатор) и ключ за достъп (ключ)

Когато влизате за първи път, an identifier се генерира автоматично заедно със съответните key. The identifier е публична и не изисква защита, докато на key е частен и не трябва да бъде достъпен за трети страни. Освен това, с цел повишаване на сигурността, потребителят може да въведе IP address от които могат да идват запитвания. Това може да бъде например IP адресът на онлайн магазин. Няма ограничение за броя на генерираните двойки ключове и идентификатори. В случай, че потребителят не желае да използва двойка идентификатор-ключ, той може да я изключи, като промени статуса й.

API ключове

Налични в момента VIES API методи за достъп

По-долу представяме възможните методи за достъп до VIES API. Моля, щракнете върху заглавието или връзката към документацията за подробности.

1. Програмни библиотеки: PHP, .NET (C#, Visual Basic, SQL Server, Access, Dynamics, FoxPro), Python, Java, C/C++, JavaScript

Техническа документация и подробно описание на това как да използвате библиотеките, налични в Документация раздел.

Файловете на библиотеките могат да бъдат изтеглени от свързания уебсайт Изтегли.

2. Microsoft Excel VIES API добавка

За хората, които използват приложението Excel ежедневно, подготвихме лесна за използване добавка. Позволява ви ефективно (без познания по програмиране) да проверявате статуса на обект в белия списък, ДДС регистър и системата VIES, както и да търсите и изтегляте данни за субекти и да проверявате текущото им състояние на бизнес дейност.

Подробности за инсталиране, конфигуриране и използване на MS Excel VIES API добавка страница.

3. Приложение за проверка на ДДС в ЕС (GUI)

Приложението VIES Checker ви позволява да заредите всеки CSV файл, за да проверите субектите (контрагентите), чиито ЕС ДДС номера са запазени в CSV файл по отношение на техния статус в системата VIES.

Подробностите за инсталиране, конфигурация и използване са описани директно на Приложение за проверка на VIES страница.

Приложението не изисква инсталация и администраторски права, за да работи. Можете да го изтеглите от Изтегли страница.

4. EU VAT CLI/CMD Checker

VIES CLI/CMD Checker е клиентско приложение, позволяващо бърза и автоматична проверка на субекти (контрагенти) от ниво команден ред (CLI/CMD) по отношение на текущото им състояние в системата VIES.

Подробностите за инсталиране, конфигурация и използване са описани директно на VIES Checker CLI/CMD страница.

Приложението не изисква инсталация и администраторски права, за да работи. Можете да го изтеглите от Изтегли страница.

5. REST API

Ако се интересувате от директно свързване с нашия REST API, моля, прочетете наличната информация на REST API страница.

6. Автоматично наблюдение на статуса на доставчиците на ДДС в ЕС

Услугата за автоматична проверка на ЕС ДДС номера позволява напълно безпроблемно следене на статуса на субекта в системата VIES. Прочетете повече информация за Мониторинг страница.