Παρακολουθήστε πώς να επαληθεύετε αυτόματα και μαζικά τις καταστάσεις ΦΠΑ στην ΕΕ των εταιρειών στο σύστημα VIES χρησιμοποιώντας το πρόσθετο Excel:

Παρέχουμε ένα πρόσθετο Excel που παρέχει tαυτός ο ευκολότερος τρόπος να επικύρωση αριθμών ΦΠΑ ΕΕ στο VIES Σύστημα. Διαβάστε περισσότερα για τον τρόπο επικύρωσης των αριθμών ΦΠΑ ΕΕ στο Σύστημα Πληροφοριών και Ανταλλαγών ΦΠΑ επί Σελίδα τεκμηρίωσης.