Εξοικειωθείτε με τα διαθέσιμα σχέδια και τις λειτουργίες που προσφέρονται. Όλες οι τιμές είναι καθαρές τιμές. Θα πρέπει να προστεθεί ΦΠΑ. Τα αιτήματα που αγοράσατε ισχύουν κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού μήνα.

 

Ξεκίνα
Ετήσια SAVE 30% (μηνιαίως 10)
7
Βέλτιστο για τα περισσότερα καταστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου και startups
Ο αριθμός των αιτημάτων στο σχέδιο
1 000
Κόστος 1 αιτήματος πάνω από το πρόγραμμα
0.03 €
Εκτέλεση
1 δευτερόλεπτο
Τύπος Λογαριασμού
Προπληρωμένος
Ασφαλής σύνδεση (SSL)
ΝΑΙ
Τεχνική υποστήριξη
ΝΑΙ
Χρέωση
ΝΑΙ
Υποστήριξη για πολλαπλά κλειδιά API
ΝΑΙ
Πρόσθετο MS Excel
ΟΧΙ
VIES Checker CMD
ΟΧΙ
Πρόσβαση σε αρχεία καταγραφής API
ΟΧΙ
Εφαρμογή VIES Checker
ΟΧΙ
Στατιστικά αιτημάτων
ΟΧΙ
Παρακολούθηση αριθμών ΦΠΑ ΕΕ στο VIES
ΟΧΙ
Προσαρμογή
ΟΧΙ
Εγγραφείτε
Επαγγελματίας
Ετήσια SAVE 30% (μηνιαίως 50)
35
Προορίζεται για οντότητες που δημιουργούν μεγάλο αριθμό αιτημάτων
Ο αριθμός των αιτημάτων στο σχέδιο
10 000
Κόστος 1 αιτήματος πάνω από το πρόγραμμα
0.01 €
Εκτέλεση
Απεριόριστος
Τύπος Λογαριασμού
Προπληρωμή/Μεταπληρωμή
Ασφαλής σύνδεση (SSL)
ΝΑΙ
Τεχνική υποστήριξη
ΝΑΙ
Χρέωση
ΝΑΙ
Υποστήριξη για πολλαπλά κλειδιά API
ΝΑΙ
Πρόσβαση σε αρχεία καταγραφής API
ΝΑΙ
Στατιστικά αιτημάτων
ΝΑΙ
Προσαρμογή
ΟΧΙ
Εγγραφείτε
Ατομο
Μηνιαίο
Ατομική προσαρμογή της λειτουργικότητας στις απαιτήσεις
Ο αριθμός των αιτημάτων στο σχέδιο
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Κόστος 1 αιτήματος πάνω από το πρόγραμμα
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Εκτέλεση
Απεριόριστος
Τύπος Λογαριασμού
Μεταπληρωμή
Ασφαλής σύνδεση (SSL)
ΝΑΙ
Τεχνική υποστήριξη
ΝΑΙ
Χρέωση
ΝΑΙ
Υποστήριξη για πολλαπλά κλειδιά API
ΝΑΙ
Πρόσβαση σε αρχεία καταγραφής API
ΝΑΙ
Στατιστικά αιτημάτων
ΝΑΙ
Προσαρμογή
ΝΑΙ
Εγγραφείτε