Μη έγκυρος αριθμός ΑΦΜ VIES

VIES – Μη έγκυρος αριθμός ΦΠΑ ΕΕ κατά την επαλήθευση

Τι πρέπει να κάνω όταν η επαλήθευση του ΑΦΜ ΕΕ στο VIES απέτυχε ή το VIES επέστρεψε πληροφορίες ότι ο αριθμός είναι λανθασμένος ή δεν υπάρχει; Σημαντική δήλωση αποποίησης ευθύνης Η υπηρεσία viesapi.eu δεν είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του συστήματος VIES, το οποίο διατηρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλα τα θέματα Διαβάστε περισσότερα…

Τι είναι το VIES (Σύστημα Ανταλλαγής Πληροφοριών ΦΠΑ) και γιατί πρέπει να το χρησιμοποιήσω;

Τι είναι το VIES; Το VIES (Σύστημα Πληροφοριών και Ανταλλαγής ΦΠΑ) είναι ένα σύστημα πληροφορικής που επιτρέπει την επαλήθευση των πληρωτών ΦΠΑ επιχειρηματικών οντοτήτων που είναι εγγεγραμμένες ως πραγματοποιούν συναλλαγές εντός της ΕΕ. Χρησιμοποιώντας τη μηχανή αναζήτησης, ο χρήστης μπορεί να ελέγξει εάν ένας συγκεκριμένος επιχειρηματίας είναι εγγεγραμμένος ως έμπορος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. VIES ήταν Διαβάστε περισσότερα…