Το πρόσθετο Excel VIES Validator είναι τώρα διαθέσιμο στο επίσημο κατάστημα της Microsoft!

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι το πρόσθετο MS Excel πέρασε με επιτυχία όλες τις απαραίτητες δοκιμές και δημοσιεύτηκε στο επίσημο κατάστημα της Microsoft: https://appsource.microsoft.com. Το πρόσθετο Excel σάς επιτρέπει να ελέγχετε γρήγορα και αυτόματα οντότητες (όλους τους εργολάβους σας στην ΕΕ) χρησιμοποιώντας το υπολογιστικό φύλλο Excel όσον αφορά Διαβάστε περισσότερα…

Πώς να χρησιμοποιήσετε το MS Excel για να ελέγξετε τους αριθμούς ΦΠΑ στο VIES

Παρακολουθήστε πώς να επαληθεύετε αυτόματα και μαζικά τις καταστάσεις ΦΠΑ ΕΕ των εταιρειών στο σύστημα VIES χρησιμοποιώντας το πρόσθετο Excel: Παρέχουμε ένα πρόσθετο Excel που παρέχει τον ευκολότερο τρόπο επικύρωσης αριθμών ΦΠΑ ΕΕ στο σύστημα VIES. Διαβάστε περισσότερα για τον τρόπο επικύρωσης των αριθμών ΦΠΑ ΕΕ σε ΦΠΑ Διαβάστε περισσότερα…