Αγαπητοί πελάτες,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σήμερα (28 Νοεμβρίου 2023) περίπου από τις 7:40 π.μ. το API και το GUI του συστήματος VIES δεν είναι διαθέσιμα.

Επομένως, τα ερωτήματα αποστέλλονται χρησιμοποιώντας το getVIESData η λειτουργία δεν θα αντιμετωπιστεί σωστά και θα εμφανίσει ένα σφάλμα. Αναλυτικό μήνυμα είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα του συστήματος VIES: https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/ 

Η υπηρεσία VIES δεν είναι διαθέσιμη

Παράλληλα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μόλις είναι διαθέσιμη η υπηρεσία VIES, η getVIESData η λειτουργία θα αρχίσει αυτόματα να επιστρέφει τα σωστά δεδομένα.

Ομάδα Viesapi.eu