Έλεγχος ΕΕ ΦΠΑ CLI/CMD

Το VIES CLI/CMD Checker είναι μια εφαρμογή πελάτη που επιτρέπει γρήγορο και αυτόματο έλεγχο οντοτήτων (εργολάβων) από το επίπεδο γραμμής εντολών (CLI / CMD) ως προς την τρέχουσα κατάστασή τους στο σύστημα VIES. Λεπτομέρειες εγκατάστασης, διαμόρφωσης και χρήσης που περιγράφονται απευθείας στη σελίδα VIES Checker CLI/CMD.