Βιβλιοθήκη C/C++

Μια βιβλιοθήκη γραμμένη σε C για χρήση σε εφαρμογές C / C ++ που σας επιτρέπει να ελέγχετε και να ανακτάτε δεδομένα από το σύστημα VIES που διατηρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λεπτομέρειες για την ενσωμάτωση στη σελίδα Τεκμηρίωση.

Βιβλιοθήκη Python

Μια βιβλιοθήκη γραμμένη σε Python που σας επιτρέπει να ελέγχετε και να ανακτάτε δεδομένα από το σύστημα VIES που διατηρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λεπτομέρειες για την ενσωμάτωση στη σελίδα Τεκμηρίωση.

Βιβλιοθήκη PHP

Μια βιβλιοθήκη γραμμένη σε PHP που σας επιτρέπει να ελέγχετε και να ανακτάτε δεδομένα από το σύστημα VIES που διατηρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λεπτομέρειες για την ενσωμάτωση στη σελίδα Τεκμηρίωση.

Βιβλιοθήκη JavaScript (Node.js).

Οι βιβλιοθήκες προγραμματισμού σάς επιτρέπουν να αναζητάτε δεδομένα επιχειρηματιών με βάση τον καταχωρημένο αριθμό ΦΠΑ ΕΕ. Η βιβλιοθήκη JavaScript (Node.js) σάς επιτρέπει να ελέγχετε και να κατεβάζετε δεδομένα από το σύστημα VIES που διατηρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λεπτομέρειες για την ενσωμάτωση στη σελίδα Τεκμηρίωση.

Βιβλιοθήκη JAVA

Οι βιβλιοθήκες προγραμματισμού σάς επιτρέπουν να αναζητάτε δεδομένα επιχειρηματιών με βάση τον καταχωρημένο αριθμό ΦΠΑ ΕΕ. Η βιβλιοθήκη Java σάς επιτρέπει να ελέγχετε και να κατεβάζετε δεδομένα από το σύστημα VIES που διατηρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λεπτομέρειες για την ενσωμάτωση στη σελίδα Τεκμηρίωση.

Βιβλιοθήκη Microsoft .NET (C #, Visual Basic, SQL Server, Access, Dynamics, FoxPro και άλλα)

Οι βιβλιοθήκες προγραμματισμού σάς επιτρέπουν να αναζητάτε δεδομένα επιχειρηματιών με βάση τον καταχωρημένο αριθμό ΦΠΑ ΕΕ. Η βιβλιοθήκη Microsoft .NET σάς επιτρέπει να ελέγχετε και να πραγματοποιείτε λήψη δεδομένων από το σύστημα VIES που διατηρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λεπτομέρειες για την ενσωμάτωση στη σελίδα Τεκμηρίωση.

Έλεγχος ΕΕ ΦΠΑ CLI/CMD

Το VIES CLI/CMD Checker είναι μια εφαρμογή πελάτη που επιτρέπει γρήγορο και αυτόματο έλεγχο οντοτήτων (εργολάβων) από το επίπεδο γραμμής εντολών (CLI / CMD) ως προς την τρέχουσα κατάστασή τους στο σύστημα VIES. Λεπτομέρειες εγκατάστασης, διαμόρφωσης και χρήσης που περιγράφονται απευθείας στη σελίδα VIES Checker CLI/CMD.

Πρόσθετο Excel για επαλήθευση VIES

Το πρόσθετο Excel σάς επιτρέπει να ελέγχετε γρήγορα και αυτόματα οντότητες (εργολάβους) χρησιμοποιώντας το υπολογιστικό φύλλο Excel ως προς την τρέχουσα κατάστασή τους στο σύστημα VIES. Λεπτομέρειες εγκατάστασης, διαμόρφωσης και χρήσης που περιγράφονται απευθείας στη σελίδα του Excel Add-in VIES Validator.

Έλεγχος εφαρμογής ΦΠΑ ΕΕ (GUI)

Η εφαρμογή VIES Checker σάς επιτρέπει να φορτώσετε οποιοδήποτε αρχείο CSV για να ελέγξετε οντότητες (εργολάβους), των οποίων οι αριθμοί ΦΠΑ ΕΕ αποθηκεύονται σε αρχείο CSV ως προς την κατάστασή τους στο σύστημα VIES. Λεπτομέρειες εγκατάστασης, διαμόρφωσης και χρήσης που περιγράφονται απευθείας στη σελίδα εφαρμογής VIES Checker.