Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че днес (28 ноември 2023 г.) от около 7:40 ч. API и GUI на системата VIES са недостъпни.

Следователно запитванията, изпратени с помощта на getVIESData функцията няма да бъде обработена правилно и ще върне грешка. Подробно съобщение е достъпно на официалния уебсайт на системата VIES: https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/ 

Услугата VIES не е налична

В същото време бихме искали да ви информираме, че веднага щом услугата VIES стане достъпна, getVIESData функцията автоматично ще започне да връща правилните данни.

Екипът на Viesapi.eu