Bibliotecile de programare vă permit să căutați datele antreprenorilor pe baza numărului UE de TVA introdus. În prezent, bibliotecile API sunt disponibile pentru următoarele limbaje de programare:

 • .NET (C#, Visual Basic)
 • Java
 • JavaScript (Node.js)
 • PHP
 • Piton
 • C/C++

API oferă următoarele caracteristici:

 • getVIESData – funcția de confirmare a activității numărului de TVA al UE atribuit de oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene,
 • getAccountStatus –funcție de preluare a informațiilor actualizate despre contul de utilizator.

Integrare

Toate bibliotecile cu coduri sursă sunt disponibile pentru descărcare de pe Descarca pagină. În plus, codul sursă pentru biblioteci este disponibil și în depozitul nostru oficial de pe Github.

Modul de integrare a bibliotecii depinde de limbajul de programare selectat. Pentru acele limbi care acceptă gestionarea bibliotecii pe baza unui depozit central, este posibil să o utilizați.

// NuGet Gallery
// https://www.nuget.org/packages/VIESAPI.VIESAPIClient

PM> Install-Package VIESAPI.VIESAPIClient
// No central repository support
// Maven
// https://viesapi.eu/maven/

<repository>
  <id>viesapi</id>
  <url>https://viesapi.eu/maven/releases</url>
</repository>

<dependency>
  <groupId>eu.viesapi</groupId>
  <artifactId>viesapi-client</artifactId>
  <version>1.2.6</version>
</dependency>
// NPM
// https://www.npmjs.com/package/viesapi-client

npm install viesapi-client
// Packagist (Composer)
// https://packagist.org/packages/viesapi/client

composer require viesapi/client
# No central repository support

pip install viesapi-python-client-1.2.6.zip
' No central repository support

Autentificare

Pentru a efectua autentificarea corectă, valorile corecte ale id și key parametrii trebuie furnizați în timpul construcției obiectului client. The id parametrul ar trebui să conțină un identificator de cheie valid utilizat pentru autorizare. The key parametrul ar trebui să conțină o valoare validă a cheii utilizate pentru autorizare. Identificatorul cheii și cheia sunt generate de utilizator după conectarea la contul său de pe viesapi.eu portal. Procesul de generare a cheilor și a identificatorilor a fost detaliat mai sus.

Următorul exemplu ilustrează modul de utilizare a funcțiilor bibliotecii:

using viesapiLibrary.dll;

// Create the service client object
// id - a string representing the API key identifier
// key - a string representing the API key
VIESAPIClient viesapi = new VIESAPIClient("id", "key");
#include "viesapi.h"

// Create the service client object
// id - a string representing the API key identifier
// key - a string representing the API key
VIESAPIClient* viesapi = NULL;
viesapi_new_prod(&viesapi, "id", "key");
import pl.viesapi.client.*;

// Create the service client object
// id - a string representing the API key identifier
// key - a string representing the API key
VIESAPIClient viesapi = new VIESAPIClient("id", "key");
var VIESAPI = require('viesapiclient');

// Create the service client object
// id - a string representing the API key identifier
// key - a string representing the API key
var viesapi = new VIESAPI.VIESAPIClient('id', 'key');
require_once 'VIESAPI/VIESAPIClient.php';

\VIESAPI\VIESAPIClient::registerAutoloader();

// Create the service client object
// id - a string representing the API key identifier
// key - a string representing the API key
$viesapi = new \VIESAPI\VIESAPIClient('id', 'key');
from viesapi import *
from pprint import pprint

// Create the service client object
// id - a string representing the API key identifier
// key - a string representing the API key
viesapi = VIESAPIClient('id', 'key')
' Create the service client object
' id - a string representing the API key identifier
' key - a string representing the API key
Dim viesapi As New VIESAPIClient
viesapi.URL = "https://www.viesapi.eu/api"
viesapi.Id = "id"
viesapi.Key = "key"

Atenţie! Ora curentă a computerului clientului este utilizată în timpul procesului de autentificare. Prin urmare, în cazul unor probleme de autentificare atunci când încercați să vă conectați la sistemul viesapi.eu, asigurați-vă mai întâi că computerul sau serverul de pe care se stabilește conexiunea are ora și fusul orar actual corect. Mai multe informații despre metoda utilizată de sistemul viesapi.eu pentru autentificarea întrebărilor pot fi găsite Aici.

Verificarea numerelor de TVA UE

Numărul de TVA al UE este confirmat apelând la getVIESData() funcția, al cărei parametru este numărul de TVA al UE pe care dorim să-l verificăm. Funcția permite verificarea numerelor de TVA UE emise de toate statele membre ale Uniunii Europene.

Următorul exemplu ilustrează modul în care funcțiile sunt utilizate în biblioteci:

// A call to a method that returns data from a VIES system
VIESData vies = viesapi.GetVIESData("PL1234567890");

if (vies != null) {
	Console.WriteLine(vies);
}
else {
	Console.WriteLine("Error: " + viesapi.LastError);
}
// A call to a method that returns data from a VIES system
VIESData* vies = viesapi_get_vies_data(viesapi, "PL1234567890");

if (vies != NULL) {
	printf("Kraj: %s\n", vies->CountryCode);
	printf("VAT ID: %s\n", vies->VATNumber);
	printf("Aktywny: %d\n", vies->Valid);
}
else {
	printf("Error: %s\n", viesapi_get_last_err(viesapi));
}
// A call to a method that returns data from a VIES system
VIESData vies = viesapi.getVIESData("PL1234567890");

if (vies != null) {
	System.out.println(vies);
}
else {
	System.out.println("Error: " + viesapi.getLastError());
}
// A call to a method that returns data from a VIES system
viesapi.getVIESData('PL1234567890').then((vies) => {
	console.log(vies.toString());
}).catch((e) => {
	console.log(e.message);
});
// A call to a method that returns data from a VIES system
$vies = $viesapi->get_vies_data('PL1234567890');

if ($vies) {
	print_r($vies);
}
else {
	echo '<p>Error: ' . $viesapi->get_last_error() . '</p>';
}
# A call to a method that returns data from a VIES system
vies = viesapi.get_vies_data('PL1234567890')

if vies:
  pprint(vars(vies))
else:
  print u'Error: ' + viesapi.get_last_error()
' A call to a method that returns data from a VIES system
Dim vies As VIESData
Set vies = viesapi.GetVIESData("PL1234567890")

If vies Is Nothing Then
	Console.WriteLine("Error: {0}", viesapi.LastError)
Else
	Console.WriteLine(vies.ToString())
End If

Atributele obiectului returnat

Descrierea detaliată a atributelor returnate:

 • uid – identificatorul unic de interogare generat de viesapi.eu,
 • countryCode – codul țării în care este înregistrată societatea asociată cu numărul de TVA UE furnizat în anchetă,
 • vatNumber – Numărul de TVA UE al companiei verificate furnizat în anchetă,
 • valid – răspuns din partea serviciului VIES, care informează cu privire la statutul actual de TVA UE al entității verificate:
  • true – numărul de TVA al UE furnizat în cerere este valabil,
  • false – numărul de TVA al UE furnizat în cerere nu este valid,
 • traderName – denumirea comercială a companiei,
 • traderCompanyType – a returnat întotdeauna un șir de caractere „-”,
 • traderAddress – adresa firmei la care este înregistrată societatea,
 • id – identificatorul unic de interogare generat de sistemul VIES
 • date – data executării interogării
 • source – sursa de date, întotdeauna: http://ec.europa.eu

Preluarea informațiilor despre starea contului utilizatorului

Funcția vă permite să descărcați toate informațiile de bază despre contul de utilizator, care sunt afișate după conectarea la cont pe portalul viesapi.eu. Funcția returnează, de asemenea, informații despre numărul maxim de interogări disponibile în planul selectat (de ex. 5.000 pentru planul de afaceri) și numărul total al tuturor interogărilor efectuate în luna curentă în contul utilizatorului.

Atenţie! Apelarea funcției face nu crește numărul de interogări efectuate.

Următorul exemplu ilustrează modul de utilizare a funcțiilor bibliotecii.

// Get current account status
AccountStatus account = viesapi.GetAccountStatus();

if (account != null) {
   Console.WriteLine(account);
}
else {
   Console.WriteLine("Error: " + viesapi.LastError);
}
// Get current account status
AccountStatus* account = viesapi_get_account_status(viesapi);

if (account != NULL) {
	printf("Plan name: %s\n", account->BillingPlanName);
	printf("Price: %.2f\n", account->SubscriptionPrice);
	printf("Number of queries: %d\n", account->TotalCount);
}
else {
	printf("Error: %s\n", viesapi_get_last_err(viesapi));
}
// Get current account status
AccountStatus account = viesapi.getAccountStatus();

if (account != null) {
   System.out.println(account);
}
else {
   System.err.println("Error: " + viesapi.getLastError());
}
// Get current account status
viesapi.getAccountStatus().then((account) => {
	console.log(account.toString());
}).catch((e) => {
	console.log(e.message);
});
// Get current account status
$account = $viesapi->get_account_status();

if ($account) {
   echo '<p>' . print_r($account, true) . '</p>';
}
else {
   echo '<p>Error: ' . $viesapi->get_last_error() . '</p>';
}
# Get current account status
account = viesapi.get_account_status()

if account:
  pprint(vars(account))
else:
  print u'Error: ' + viesapi.get_last_error()
'Get current account status
Dim account As AccountStatus
Set account = viesapi.GetAccountStatus()

If account Is Nothing Then
	Console.WriteLine("Error: {0}", viesapi.LastError)
Else
	Console.WriteLine(account.ToString())
End If

Înregistrarea unei biblioteci .NET ca obiect COM

The viesapiLibrary.dll biblioteca poate fi înregistrată în sistemul Windows ca așa-numita COM obiect. Apoi, funcțiile bibliotecii pot fi referite din multe limbaje de programare diferite și aplicații gata făcute, inclusiv. Microsoft Excel, Access, SQL Server, Dynamics sau Visual FoxPro.

Pentru a înregistra o bibliotecă ca obiect COM, urmați acești pași:

 1. Descărcați biblioteca .NET arhivați și despachetați-l pe un disc local în orice locație.
 2. Accesați directorul cu fișiere de bibliotecă dezambalate și găsiți com-register.bat fişier.
 3. Selectează com-register.bat fișier cu mouse-ul și selectați Run as administrator comanda din meniul contextual.

Utilizarea bibliotecii .NET în MS Excel

Funcțiile bibliotecii viesapiLibrary.dll pot fi utilizate în aplicația MS Excel pentru a scrie propriile funcții și proceduri în Visual Basic limba. Pentru a face posibilă, este necesar să:

 1. Inregistreaza-te cel viesapiLibrary.dll biblioteca ca a COM obiect pe Windows.
 2. Porniți aplicația Excel. Selectează DEVELOPER pe panglică și apoi faceți clic pe Visual Basic buton.
 3. În Visual Basic for Application fereastra, selectați Tools și apoi References din meniu. În Available References listează, găsește și selectează VIESAPI Service Client for .NET Framework (C#). Confirmați selecția cu OK buton.
 4. De la Insert meniu, alege Module și lipiți codul funcției prezentat în exemplele pentru Visual Basic în noua fereastră.
 5. În cele din urmă, valorile adecvate ale lui w pentru viesapi.ID și viesapi.Key ar trebui setat. Metoda de obținere a cheii și a cheii de acces este descrisă în capitol Generarea identificatorului și a cheii de acces