Πώς να χρησιμοποιήσετε το MS Excel για να ελέγξετε τους αριθμούς ΦΠΑ στο VIES

Παρακολουθήστε πώς να επαληθεύετε αυτόματα και μαζικά τις καταστάσεις ΦΠΑ ΕΕ των εταιρειών στο σύστημα VIES χρησιμοποιώντας το πρόσθετο Excel: Παρέχουμε ένα πρόσθετο Excel που παρέχει τον ευκολότερο τρόπο επικύρωσης αριθμών ΦΠΑ ΕΕ στο σύστημα VIES. Διαβάστε περισσότερα για τον τρόπο επικύρωσης των αριθμών ΦΠΑ ΕΕ σε ΦΠΑ Διαβάστε περισσότερα…