Αυτόματος έλεγχος ΑΦΜ ΕΕ στο σύστημα VIES σε 3 απλά βήματα

Σας προσκαλούμε να διαβάσετε τον οδηγό στον οποίο δείχνουμε πόσο γρήγορα και αποτελεσματικά μπορείτε να ελέγξετε τους εργολάβους στο σύστημα VIES, χρησιμοποιώντας την Αίτηση Έλεγχου ΦΠΑ της ΕΕ (GUI) που είναι διαθέσιμη στην πύλη viesapi.eu. Μια λεπτομερής περιγραφή όλων των διαθέσιμων λειτουργιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο VIES Checker είναι Διαβάστε περισσότερα…

Πώς να χρησιμοποιήσετε το MS Excel για να ελέγξετε τους αριθμούς ΦΠΑ στο VIES

Παρακολουθήστε πώς να επαληθεύετε αυτόματα και μαζικά τις καταστάσεις ΦΠΑ ΕΕ των εταιρειών στο σύστημα VIES χρησιμοποιώντας το πρόσθετο Excel: Παρέχουμε ένα πρόσθετο Excel που παρέχει τον ευκολότερο τρόπο επικύρωσης αριθμών ΦΠΑ ΕΕ στο σύστημα VIES. Διαβάστε περισσότερα για τον τρόπο επικύρωσης των αριθμών ΦΠΑ ΕΕ σε ΦΠΑ Διαβάστε περισσότερα…

Πώς να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή VIES Checker για την επικύρωση αριθμών ΦΠΑ ΕΕ στο VIES;

Παρακολουθήστε πώς να επαληθεύετε αυτόματα και ογκώδη την κατάσταση ΦΠΑ στην ΕΕ των εταιρειών στο σύστημα VIES χρησιμοποιώντας το VIES Checker. Η εφαρμογή VIES Checker σάς επιτρέπει να φορτώσετε οποιοδήποτε αρχείο CSV για να ελέγξετε οντότητες (εργολάβους), των οποίων οι αριθμοί ΦΠΑ ΕΕ αποθηκεύονται σε αρχείο CSV ως προς την κατάστασή τους στο VIES Διαβάστε περισσότερα…