Βιβλιοθήκη C/C++

Μια βιβλιοθήκη γραμμένη σε C για χρήση σε εφαρμογές C / C ++ που σας επιτρέπει να ελέγχετε και να ανακτάτε δεδομένα από το σύστημα VIES που διατηρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λεπτομέρειες για την ενσωμάτωση στη σελίδα Τεκμηρίωση.