Програмните библиотеки ви позволяват да търсите данни за предприемачи въз основа на въведения ДДС ЕС номер. Понастоящем API библиотеките са налични за следните езици за програмиране:

 • .NET (C#, Visual Basic)
 • Java
 • JavaScript (Node.js)
 • PHP
 • Python
 • C/C++

API предоставя следните функции:

 • getVIESData – функция за потвърждаване на дейността на ЕС ДДС номер, даден от която и да е от държавите-членки на Европейския съюз,
 • getAccountStatus – функция за извличане на актуална информация за потребителския акаунт.

Интеграция

Всички библиотеки с изходни кодове са достъпни за изтегляне на Изтегли страница. В допълнение, изходният код за библиотеките също е достъпен в нашето официално хранилище на Github.

Начинът на интегриране на библиотеката зависи от избрания език за програмиране. За тези езици, които поддържат управление на библиотеката, базирано на централно хранилище, е възможно да го използвате.

// NuGet Gallery
// https://www.nuget.org/packages/VIESAPI.VIESAPIClient

PM> Install-Package VIESAPI.VIESAPIClient
// No central repository support
// Maven
// https://viesapi.eu/maven/

<repository>
  <id>viesapi</id>
  <url>https://viesapi.eu/maven/releases</url>
</repository>

<dependency>
  <groupId>eu.viesapi</groupId>
  <artifactId>viesapi-client</artifactId>
  <version>1.2.6</version>
</dependency>
// NPM
// https://www.npmjs.com/package/viesapi-client

npm install viesapi-client
// Packagist (Composer)
// https://packagist.org/packages/viesapi/client

composer require viesapi/client
# No central repository support

pip install viesapi-python-client-1.2.6.zip
' No central repository support

Удостоверяване

За да извършите правилното удостоверяване, правилните стойности на id и key параметри трябва да бъдат предвидени при изграждането на обекта на клиента. The id параметърът трябва да съдържа валиден ключов идентификатор, използван за оторизация. The key параметърът трябва да съдържа валидна стойност на ключа, използван за оторизация. Идентификаторът на ключа и ключът се генерират от потребителя след влизане в акаунта му на viesapi.eu портал. Процесът на генериране на ключовете и идентификаторите е описан по-горе.

Следният пример илюстрира как да използвате библиотечните функции:

using viesapiLibrary.dll;

// Create the service client object
// id - a string representing the API key identifier
// key - a string representing the API key
VIESAPIClient viesapi = new VIESAPIClient("id", "key");
#include "viesapi.h"

// Create the service client object
// id - a string representing the API key identifier
// key - a string representing the API key
VIESAPIClient* viesapi = NULL;
viesapi_new_prod(&viesapi, "id", "key");
import pl.viesapi.client.*;

// Create the service client object
// id - a string representing the API key identifier
// key - a string representing the API key
VIESAPIClient viesapi = new VIESAPIClient("id", "key");
var VIESAPI = require('viesapiclient');

// Create the service client object
// id - a string representing the API key identifier
// key - a string representing the API key
var viesapi = new VIESAPI.VIESAPIClient('id', 'key');
require_once 'VIESAPI/VIESAPIClient.php';

\VIESAPI\VIESAPIClient::registerAutoloader();

// Create the service client object
// id - a string representing the API key identifier
// key - a string representing the API key
$viesapi = new \VIESAPI\VIESAPIClient('id', 'key');
from viesapi import *
from pprint import pprint

// Create the service client object
// id - a string representing the API key identifier
// key - a string representing the API key
viesapi = VIESAPIClient('id', 'key')
' Create the service client object
' id - a string representing the API key identifier
' key - a string representing the API key
Dim viesapi As New VIESAPIClient
viesapi.URL = "https://www.viesapi.eu/api"
viesapi.Id = "id"
viesapi.Key = "key"

внимание! По време на процеса на удостоверяване се използва текущото време на компютъра на клиента. Ето защо, в случай на проблеми с удостоверяването, когато се опитвате да се свържете със системата viesapi.eu, първо се уверете, че компютърът или сървърът, от който се осъществява връзката, има правилното текущо време и часова зона. Повече информация за метода, използван от системата viesapi.eu за удостоверяване на запитвания, можете да намерите тук.

Проверка на ДДС номера в ЕС

ДДС номерът на ЕС се потвърждава чрез обаждане на getVIESData() функция, чийто параметър е ДДС номерът на ЕС, който искаме да проверим. Функцията позволява проверка на ДДС номера на ЕС, издадени от всички държави-членки на Европейския съюз.

Следният пример илюстрира как се използват функции в библиотеки:

// A call to a method that returns data from a VIES system
VIESData vies = viesapi.GetVIESData("PL1234567890");

if (vies != null) {
	Console.WriteLine(vies);
}
else {
	Console.WriteLine("Error: " + viesapi.LastError);
}
// A call to a method that returns data from a VIES system
VIESData* vies = viesapi_get_vies_data(viesapi, "PL1234567890");

if (vies != NULL) {
	printf("Kraj: %s\n", vies->CountryCode);
	printf("VAT ID: %s\n", vies->VATNumber);
	printf("Aktywny: %d\n", vies->Valid);
}
else {
	printf("Error: %s\n", viesapi_get_last_err(viesapi));
}
// A call to a method that returns data from a VIES system
VIESData vies = viesapi.getVIESData("PL1234567890");

if (vies != null) {
	System.out.println(vies);
}
else {
	System.out.println("Error: " + viesapi.getLastError());
}
// A call to a method that returns data from a VIES system
viesapi.getVIESData('PL1234567890').then((vies) => {
	console.log(vies.toString());
}).catch((e) => {
	console.log(e.message);
});
// A call to a method that returns data from a VIES system
$vies = $viesapi->get_vies_data('PL1234567890');

if ($vies) {
	print_r($vies);
}
else {
	echo '<p>Error: ' . $viesapi->get_last_error() . '</p>';
}
# A call to a method that returns data from a VIES system
vies = viesapi.get_vies_data('PL1234567890')

if vies:
  pprint(vars(vies))
else:
  print u'Error: ' + viesapi.get_last_error()
' A call to a method that returns data from a VIES system
Dim vies As VIESData
Set vies = viesapi.GetVIESData("PL1234567890")

If vies Is Nothing Then
	Console.WriteLine("Error: {0}", viesapi.LastError)
Else
	Console.WriteLine(vies.ToString())
End If

Атрибутите на върнатия обект

Подробно описание на върнатите атрибути:

 • uid – уникален идентификатор на заявка, генериран от viesapi.eu,
 • countryCode – код на държавата, в която е регистрирано дружеството, свързано с ДДС номера в ЕС, предоставен в запитването,
 • vatNumber – ЕС ДДС номер на проверената компания, посочен в запитването,
 • valid – отговор от услугата VIES, информиращ за текущия статут по ДДС в ЕС на проверяваното лице:
  • true – ДДС номерът на ЕС, предоставен в запитването, е валиден,
  • false – ДДС номерът на ЕС, предоставен в запитването, не е валиден,
 • traderName – търговско наименование на фирмата,
 • traderCompanyType – винаги връщаше низ от знаци „-“,
 • traderAddress – адрес на фирмата, където е регистрирана фирмата,
 • id – уникален идентификатор на заявка, генериран от системата VIES
 • date – дата на изпълнение на заявката
 • source – източник на данни, винаги: http://ec.europa.eu

Извличане на информация за състоянието на акаунта на потребителя

Функцията ви позволява да изтеглите цялата основна информация за потребителския акаунт, която се показва след влизане в акаунта в портала viesapi.eu. Функцията също така връща информация за максималния брой налични заявки по избрания план (напр. 5000 за Бизнес план) и общия брой на всички заявки, направени през текущия месец в акаунта на потребителя.

внимание! Извикването на функцията прави не се увеличава броя на направените запитвания.

Следващият пример илюстрира как да използвате библиотечните функции.

// Get current account status
AccountStatus account = viesapi.GetAccountStatus();

if (account != null) {
   Console.WriteLine(account);
}
else {
   Console.WriteLine("Error: " + viesapi.LastError);
}
// Get current account status
AccountStatus* account = viesapi_get_account_status(viesapi);

if (account != NULL) {
	printf("Plan name: %s\n", account->BillingPlanName);
	printf("Price: %.2f\n", account->SubscriptionPrice);
	printf("Number of queries: %d\n", account->TotalCount);
}
else {
	printf("Error: %s\n", viesapi_get_last_err(viesapi));
}
// Get current account status
AccountStatus account = viesapi.getAccountStatus();

if (account != null) {
   System.out.println(account);
}
else {
   System.err.println("Error: " + viesapi.getLastError());
}
// Get current account status
viesapi.getAccountStatus().then((account) => {
	console.log(account.toString());
}).catch((e) => {
	console.log(e.message);
});
// Get current account status
$account = $viesapi->get_account_status();

if ($account) {
   echo '<p>' . print_r($account, true) . '</p>';
}
else {
   echo '<p>Error: ' . $viesapi->get_last_error() . '</p>';
}
# Get current account status
account = viesapi.get_account_status()

if account:
  pprint(vars(account))
else:
  print u'Error: ' + viesapi.get_last_error()
'Get current account status
Dim account As AccountStatus
Set account = viesapi.GetAccountStatus()

If account Is Nothing Then
	Console.WriteLine("Error: {0}", viesapi.LastError)
Else
	Console.WriteLine(account.ToString())
End If

Регистриране на .NET библиотека като COM обект

The viesapiLibrary.dll библиотека може да се регистрира в Windows системата като т.нар COM обект. Тогава функциите на библиотеката могат да бъдат реферирани от много различни програмни езици и готови приложения, вкл. Microsoft Excel, Access, SQL Server, Dynamics или Visual FoxPro.

За да регистрирате библиотека като COM обект, изпълнете следните стъпки:

 1. Изтеглете .NET библиотека архивирайте и го разопаковайте на локален диск на всяко място.
 2. Отидете в директорията с разопаковани библиотечни файлове и намерете com-register.bat файл.
 3. Изберете com-register.bat файл с мишката и изберете Run as administrator команда от контекстното меню.

Използване на .NET библиотеката в MS Excel

Функциите на библиотеката viesapiLibrary.dll могат да се използват в приложението MS Excel, за да напишете свои собствени функции и процедури в Visual Basic език. За да стане възможно, е необходимо:

 1. Регистрирам на viesapiLibrary.dll библиотека като a COM обект на Windows.
 2. Стартирайте приложението Excel. Изберете DEVELOPER на лентата и след това щракнете върху Visual Basic бутон.
 3. В Visual Basic for Application прозорец, изберете Tools и тогава References от менюто. В Available References списък, намиране и избор VIESAPI Service Client for .NET Framework (C#). Потвърдете избора си с OK бутон.
 4. От Insert меню, изберете Module и поставете функционалния код, представен в примерите за Visual Basic, в новия прозорец.
 5. И накрая, подходящи стойности на w за viesapi.ID и viesapi.Key трябва да се настрои. Методът за получаване на ключа и ключа за достъп е описан в главата Генериране на идентификатор и ключ за достъп