Excel добавка за VIES проверка

Добавката на Excel ви позволява бързо и автоматично да проверявате субектите (изпълнителите) с помощта на електронната таблица на Excel по отношение на текущото им състояние в системата VIES. Подробности за инсталиране, конфигуриране и използване, описани директно на страницата на Excel Add-in VIES Validator.