Τι είναι το VIES (Σύστημα Ανταλλαγής Πληροφοριών ΦΠΑ) και γιατί πρέπει να το χρησιμοποιήσω;

Τι είναι το VIES; Το VIES (Σύστημα Πληροφοριών και Ανταλλαγής ΦΠΑ) είναι ένα σύστημα πληροφορικής που επιτρέπει την επαλήθευση των πληρωτών ΦΠΑ επιχειρηματικών οντοτήτων που είναι εγγεγραμμένες ως πραγματοποιούν συναλλαγές εντός της ΕΕ. Χρησιμοποιώντας τη μηχανή αναζήτησης, ο χρήστης μπορεί να ελέγξει εάν ένας συγκεκριμένος επιχειρηματίας είναι εγγεγραμμένος ως έμπορος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. VIES ήταν Διαβάστε περισσότερα…