Βιβλιοθήκη Microsoft .NET (C #, Visual Basic, SQL Server, Access, Dynamics, FoxPro και άλλα)

Οι βιβλιοθήκες προγραμματισμού σάς επιτρέπουν να αναζητάτε δεδομένα επιχειρηματιών με βάση τον καταχωρημένο αριθμό ΦΠΑ ΕΕ. Η βιβλιοθήκη Microsoft .NET σάς επιτρέπει να ελέγχετε και να πραγματοποιείτε λήψη δεδομένων από το σύστημα VIES που διατηρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λεπτομέρειες για την ενσωμάτωση στη σελίδα Τεκμηρίωση.