Приложение за проверка на ДДС в ЕС (GUI)

Приложението VIES Checker ви позволява да заредите всеки CSV файл, за да проверите субектите (контрагентите), чиито ЕС ДДС номера са запазени в CSV файл по отношение на техния статус в системата VIES. Подробности за инсталиране, конфигуриране и използване, описани директно на страницата на VIES Checker Application.