Библиотека на Python

Библиотека, написана на Python, която ви позволява да проверявате и извличате данни от системата VIES, поддържана от Европейския съюз. Подробности за интеграцията на страницата Документация.