Microsoft .NET библиотека (C #, Visual Basic, SQL Server, Access, Dynamics, FoxPro и други)

Програмните библиотеки ви позволяват да търсите данни за предприемачи въз основа на въведения ДДС ЕС номер. Microsoft .NET библиотека ви позволява да проверявате и изтегляте данни от системата VIES, поддържана от Европейския съюз. Подробности за интеграцията на страницата Документация.