C/C++ библиотека

Библиотека, написана на C за използване в C / C ++ приложения, която ви позволява да проверявате и извличате данни от системата VIES, поддържана от Европейския съюз. Подробности за интеграцията на страницата Документация.

Библиотека на Python

Библиотека, написана на Python, която ви позволява да проверявате и извличате данни от системата VIES, поддържана от Европейския съюз. Подробности за интеграцията на страницата Документация.

PHP библиотека

Библиотека, написана на PHP, която ви позволява да проверявате и извличате данни от системата VIES, поддържана от Европейския съюз. Подробности за интеграцията на страницата Документация.

JavaScript (Node.js) библиотека

Програмните библиотеки ви позволяват да търсите данни за предприемачи въз основа на въведения ДДС ЕС номер. JavaScript (Node.js) библиотека ви позволява да проверявате и изтегляте данни от системата VIES, поддържана от Европейския съюз. Подробности за интеграцията на страницата Документация.

JAVA библиотека

Програмните библиотеки ви позволяват да търсите данни за предприемачи въз основа на въведения ДДС ЕС номер. Java библиотека ви позволява да проверявате и изтегляте данни от системата VIES, поддържана от Европейския съюз. Подробности за интеграцията на страницата Документация.

Microsoft .NET библиотека (C #, Visual Basic, SQL Server, Access, Dynamics, FoxPro и други)

Програмните библиотеки ви позволяват да търсите данни за предприемачи въз основа на въведения ДДС ЕС номер. Microsoft .NET библиотека ви позволява да проверявате и изтегляте данни от системата VIES, поддържана от Европейския съюз. Подробности за интеграцията на страницата Документация.

EU VAT CLI/CMD Checker

VIES CLI/CMD Checker е клиентско приложение, позволяващо бърза и автоматична проверка на субекти (контрагенти) от ниво команден ред (CLI/CMD) по отношение на текущото им състояние в системата VIES. Подробности за инсталиране, конфигуриране и използване, описани директно на страницата CLI/CMD на VIES Checker.

Excel добавка за VIES проверка

Добавката на Excel ви позволява бързо и автоматично да проверявате субектите (изпълнителите) с помощта на електронната таблица на Excel по отношение на текущото им състояние в системата VIES. Подробности за инсталиране, конфигуриране и използване, описани директно на страницата на Excel Add-in VIES Validator.

Приложение за проверка на ДДС в ЕС (GUI)

Приложението VIES Checker ви позволява да заредите всеки CSV файл, за да проверите субектите (контрагентите), чиито ЕС ДДС номера са запазени в CSV файл по отношение на техния статус в системата VIES. Подробности за инсталиране, конфигуриране и използване, описани директно на страницата на VIES Checker Application.