C/C++ библиотека

Библиотека, написана на C за използване в C / C ++ приложения, която ви позволява да проверявате и извличате данни от системата VIES, поддържана от Европейския съюз. Подробности за интеграцията на страницата Документация.