rest-api-vies-json

JSON форматът за върнатите отговори вече е наличен в нашия REST VIES API

Уважаеми клиенти, Бихме искали да информираме всички клиенти на viesapi.eu, че за да отговорим на техните нужди, внедрихме възможността за получаване на отговор, съответстващ на JSON структурата, след изпращане на заявка директно към предоставения REST API интерфейс. Новата версия на API беше внедрена в Прочетете още…